Aktualizacja 07-10-2021 PDF Drukuj Email
Czwartek, 07 Październik 2021 10:37
 • dla wykazów punktów dodane wzory formularzy z atrybutami SPD/ISD
WZDE2021
 • w menu zaznaczania działek dodana opcja "Zaznacz działki przecinające się z wybraną warstwą" umożliwiająca zaznaczenie działek przecinających się z wszystkimi elementami wskazanej warstwy (np sieć wodociągowa wczytana z pliku dxf)
 • dodana druga wersja protokołu wznowienia znaków granicznych (Adresowanie->Raporty)
 • w opcji filtrowania działek dodana możliwość filtrowania kryterium grupy rejestrowej
 • w opcji Adresowanie do importu danych z XLS, CSV dodano możliwość importu kolumn: data, godzina, miejsce spotkania, KW
 • poprawki importu z bazy rejestru cen RCiWN
 • poprawka importu plików GML zawierających dużą liczbę dokumentów przypisanych do działki
 
Aktualizacja 06-09-2021 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Wrzesień 2021 16:35
 • poprawione drukowanie pola powierzchni użytkowej w tabelce budynków na wypisie dla działki
 • dodane szablony wydruku mapy w wersji poziomej oraz w formacie A3
 • w protokole ustalenia przebiegu granic dodane wersje szablonów zgodne z aktualnym rozporządzeniem:
  Protokół ustalenia przebiegu granic 2021
 
Aktualizacja 12-07-2021 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 12 Lipiec 2021 19:53
 • aktualizacja serwisowa do wersji z 09-07-2021 - dodane brakujące formularze wydruku mapy
 
Aktualizacja 09-07-2021 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Lipiec 2021 12:54
 • dodana opcja "Drukuj dokumenty powiązane z działką" pozwalająca na wyłączenie drukowania tabelki "Dokumenty" na wydruku informacji o działce

 • poprawione tworzenie pliku xls dla PP (Neolist)
 • dodane drukowanie (obok nazwiska) informacji o śmierci osoby. Drukowanie działa tylko dla danych wczytanych od tej wersji i tylko dla danych pochodzących z pliku GML.
 • poprawiona jakość wydruku mapy wstawianej do dokumentów własnych
 • poprawione drukowanie identyfikatora pracy na WZDE
 • dodana możliwość edycji formularza książki nadawczej
 • dodana możliwość edycji formularza kartoteki lokali
 • w "Narzędzia->Adresowanie" dodane kolumny KW i miejsce spotkania (jeśli zawartość pola KW zostanie wypełniona to jest ona później używana w pismach)
 • w "Narzędzia->Adresowanie" dodane opcje wstawienia KW i miejsca spotkania dla zaznaczonych rekordów
 • w "Narzędzia->Adresowanie" w opcji importu daty i godziny z pliku tekstowego dodana możliwość importu miejsca spotkania
 • dodany nowy sposób renderowania mapy z wykorzystaniem DirectX (lepsza jakość)

 
Aktualizacja 20-10-2020 PDF Drukuj Email
Wtorek, 20 Październik 2020 11:16
 • dodana opcja zaznaczania działek przecinających się z obiektem zaznaczonym na mapie (np granicami opracowania z pliku dxf). Dzięki tej opcji w prosty sposób można wybrać działki i np. wprowadzić ich właścicieli do opcji adresowania celem wysłania zawiadomień
 • w opcji analiz ("Położenie budynków względem użytków") dodana nowa opcja "budynki nie położone w całości na B"
 • dodana opcja generowania pełnego pakietu danych do masowej wysyłki przez usługę Neolist. Pierwsza zakładka to dane pobrane z pierwszego wiersza szablonu xls (który możemy edytować na drugiej zakładce) i powielone tyle razy ile mamy osób w oknie adresowania. Dokumenty PDF pobierane są z zakładki "Pisma" w oknie adresowania i należy je wcześniej wygenerować. Po wybraniu opcji "Zapisz ZIP z plikem XLS i dokumentami PDF" otrzymujemy pełen zestaw do przekazania do Poczty Polskiej
  Film na Youtube objaśniający wysyłkę masową: https://youtu.be/v-yhW7BD7Fo
 • dodany eksport adresów do pliku CSV w formacie Envelo
  neoznaczek
 • na wydruku zaznaczonych działek w sposób ciągły dodane drukowanie pola "Uwagi"
 • w protokole przyjęcia granic dodana możliwość wprowadzenia pola "data"
 • dodany nowy wzór WZDE dla działki: "wzde_dz_zbiorczy_dla_zaznaczonych_dzialek" sumujący pow. zaznaczonych działek
 
Aktualizacja 15-03-2020 PDF Drukuj Email
Niedziela, 15 Marzec 2020 10:41
 • na wydruku kartoteki budynku (wersja "poszerzona") dodany wydruk informacji "czy budynek jest wiatą" oraz "budynek gotowy na szybki internet"
 • w raporcie "Zestawienie użytków" dodana możliwość wyboru jednostki ewidencyjnej
 • dodana możliwość ustawienia liczby miejsc po kropce dla współrzędnych na wykazach punktów
 • dodany nowy formularz WZDE dla działki zawierający dane właścicieli i władających (wzde_dz_z_wlascicielami_i_wladajacymi)
 • dodana opcja generowania wydruku "Wyrys i wypis"
 • w raporcie WZDE dla działek dodane opcje "działki występujące w pliku z danymi dla stanu nowego" oraz "nie generuj WZDE jeśli użytki i powierzchnie w stanie nowym są takie same jak w stanie dotychczasowym"
 • dodana nowa opcja analizy danych "Położenie budynków względem użytków"
 • w protokole przyjęcia granic dodane nowe pola do automatycznego uzupełnienia ([akt_woj], [akt_pow] ....)
 • dodana "szybka ścieżka" do generowania protokołu przyjęcia granic:
  ustawiamy się na liście działek na działce głównej i:
  - Ctrl O - usuniecie zaznaczeń działek
  - Ctrl S - zaznaczenie sąsiednich działek
  - Ctrl P - wywołanie okna protokółu
  - Enter - wywołanie okna podglądu protokołu
 
Aktualizacja 07-01-2020 PDF Drukuj Email
Wtorek, 07 Styczeń 2020 11:01

 

UWAGA! Osoby które wykonały aktualizację programu przed godz. 10:45 08-01-2020 - prosimy o ponowną aktualizację. W poprzedniej nie wszystkie obiekty były importowane z pliku GML.

 • w wyszukiwaniu osób dodana możliwość wyboru charakteru osoby (właściciel/władający) przy zaznaczanie działek na liście w których występuje dana osoba:
 • poprawione sortowanie w oknie Adresowania (po kliknięciu na nazwę kolumny)
 • dodane nowe opcje w "Protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych".
  1. "grupuj osoby w zestawieniu alfabetycznym (w wersji 1, 2, 4)" wyłączenie tej opcji powoduje, że wiersz z daną osobą powielany jest tyle razy, w ilu działkach występuje dana osoba
  2. "w zestawieniu drukuj id. działki zamiast numeru"
 • dodana opcja pobierania geometrii z usługi ULDK. Jeśli otrzymane dane nie zawierają geometrii działek to możemy ją pobrać dla zaznaczonych działek korzystając z opcji:
 • dodana możliwość włączenia wyświetlania w tle mapy OpenStreetMap
 • dodany odczyt klasy obiektów EGB_BlokBudynku - tworzona jest warstwa o nazwie "blok_budynku"
 • dodana możliwość pobrania geometrii działki(ek) przez podanie ich identyfikatorów:
 
Aktualizacja 21-11-2019 PDF Drukuj Email
Czwartek, 21 Listopad 2019 10:59
 • w oknie "Adresowanie" dodane zapamiętywanie ustawienia szerokości i położenia kolumn tabelki z danymi osób
 • w legendzie dodana opcja do zmiany stylu mapy. Do wyboru jest opcja z kolorowaniem użytków oraz opcja bez kolorowania upodabniająca widok mapy do mapy ewidencyjnej

 • dodana możliwość wczytania pliku tekstowego (lub Excel xls) zawierającego współrzędne punktów (zakładana jest nowa warstwa o nazwie zgodnej z nazwą pliku i punkty wyświetlane są na mapie)
 • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane nowe pole do wstawienia na piśmie: "Otrzymują - tabelka"
 • w opcji "Adresowanie" dodany nowy szablon zwrotki (pomarańczowa)
 • dodana nowa opcja generowania protokołu przebiegu granic. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że z puli zaznaczonych na liście działek, wyszukiwane są wszystkie sąsiadujące odcinki granic. Wyznaczone w ten sposób pary działek umieszczane są na protokole.
 • dodana nowa wersja wydruku WZDE dla punktów (v. 2)
 • dodana możliwość edycji szablonów wydruku wykazów punktów oraz możliwość wyłączenia drukowania ostatniego punktu jeśli jest taki sam jak pierwszy
 • dodana opcja (zakładka "Drukowanie danych") "drukuj zawartość pola "nazwa własna" w adresach". UWAGA Opcja jest domyślnie włączona, jeśli w danych otrzymywanych z urzędu są zawarte informację, które nie powinny pojawiać się w adresie proszę opcję wyłączyć. Zdarzają się jednak przypadki gdy w tym polu znajduje się np nazwa ulicy lub inne informacje istotne przy adresowaniu.

 

 
Aktualizacja 02-07-2019 PDF Drukuj Email
Wtorek, 02 Lipiec 2019 10:22
 • dla warstwy "uzytki_w_dzialce" dodane eksport oznaczeń do pliku dxf
 • w opcji tworzenia WZDE dla działki dodana możliwość wskazania pliku tekstowego z nowymi numerami działek
 • dodany raport "Zestawienie właścicieli i władających z informacją o działkach sąsiednich"
 • poprawiony wybór czcionki w oknie edycji szablonów pism
 
Aktualizacja 27-05-2019 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Maj 2019 20:02
 • poprawki w obsłudze WMS: dodana obsługa serwisów WMS działających po protokole https oraz dodana obsługa przekierowań. Jeśli korzystali Państwo z serwisu Geoportalu (który został przekierowany na nowy adres) dotyczącego działek to proszę odświeżyć adres i ponownie wybrać poniższe elementy. UWAGA! Dobra jakość jest do uzyskania wtedy gdy wskażemy układ zgodny z danymi na jakich pracujemy.

 • w opcji edycji szablonu pisma dodane nowe pole "Numer(y) działki z numerem KW"
 • w opcjach generowania książki nadawczej (Adresowanie) dodane opcje: "w "Linia 2" wstawiaj id pracy" oraz "drukuj numery działek"
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana możliwość edycji szablonu raportu
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wstawiania do szablonu pisma identyfikatora pracy geodezyjnej
 • w opcji "Adresowanie" dodane 2 nowe opcje (przycisk "Wstaw") do wstawienia godziny i daty dla zaznaczonych rekordów (zaznaczanie z Ctrl lub Shift)
 • zmieniona kolejność eksportu danych punktów do pliku tekstowego oraz kolejność wydruku atrybutów na wypisie z części graficznej. Aktualna: ZRD, BPP, STB, RZG
 • w opcji analizy budynków "Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki" dodana kolumna z wydrukiem numeru działki
 • w raporcie "Zestawienie właścicieli" dodana opcja "tylko zaznaczone działki"
 • na wypisie dla działki dodany wydruk informacji o jednostce ewidencyjnej. Pole pojawi się automatycznie o ile druk wypisu nie był modyfikowany. W tym drugim przypadku (w razie potrzeby) można dodać pole jak na rysunku:
 
Aktualizacja 15-03-2019 PDF Drukuj Email
Piątek, 15 Marzec 2019 11:31
 • przyśpieszone otwieranie wczytanych danych (zwłaszcza przy dużej liczbie działek)
 • poprawiona opcja "Narzędzia->Mapa grup rejestrowych" - teraz uwzględnia ona również grupę do jakiej należy władający (wymagane jest ponowne wczytanie pliku GML)
 
Aktualizacja 06-02-2019 PDF Drukuj Email
Środa, 06 Luty 2019 17:09
 • dodany wydruk: "WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH w zakresie numerycznego opisu granic", jako trzecia opcja wydruku współrzędnych obiektów na mapie
 • poprawki w wydruku informacji o dzierżawach (z danych pochodzących z GML)
 • poprawki w wydruku informacji z kartoteki lokali
 
Aktualizacja 18-12-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Grudzień 2018 09:36
 • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe)
 • w opcji drukowania mapy (np wyrys) dodana opcja generowania plików PDF dla zaznaczonych na liście działek. Po wybraniu tej opcji należy wskazać katalog docelowym, w którym zapisane zostaną utworzone pliki PDF.
 • w menu zaznaczania działek na liście dodana opcja "Zaznacz wybrane na mapie" - opcja zaznacza na liście te działki które zaznaczone są na mapie (np. przez klikanie z wciśniętym klawiszem Ctrl). Przypominamy, że klikając działki na mapie z wciśniętym lewym klawiszem Alt, jednocześnie zaznaczana jest działka na mapie i w tabeli.
 • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls)
 • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek
 • poprawiony wydruk mapy i wyrysu
 
Aktualizacja 09-11-2018 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Listopad 2018 10:51
 • dodana opcja analizy danych: "Położenie budynków - różnice między częścią graficzną a opisową" sprawdzająca położenie geometryczne budynków względem działek i porównująca tą informację z powiązaniem zawartym w bazie opisowej
 • w Widok->Budynki dodana opcja zapisu widocznych na liście budynków do pliku SHP
 • dodany nowy raport "Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki - łączenie zaznaczonych działek"
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "Typ działki" (do wyboru "główna" lub "sąsiednia") - pole wykorzystywane przy tworzeniu szablonów pism np. do wstawienia numeru działki głównej
 • dodane 2 nowe opcje analizy danych:"Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Budynki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w opcji "Adresowanie" -> "Import z XLS, CSV" dodana do importu kolumna numer działki
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "numery działek zapisuj z numerem obrębu"
 • w opcji "Adresowanie" pisma generowane są teraz tylko dla widocznych (przefiltrowanych) rekordów
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana kolumna numer obrębu oraz wstawianie sygnatur dokumentów do kolumny "Wyszczególnienie dokumentów ..."
 • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodana możliwość włączenia kolumny czy punkt należy do granicy spornej
 • w oknie danych lokali w opcji wydruku pozycji kartoteki lokali dodana opcja "drukuj właścicieli lokali"
 • poprawki w oknie danych dotyczących Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) oraz dodany eksport "Do pliku CSV - raport dla rzeczoznawcy" zawierający kolumny: "Rodzaj zapisu","Data zawarcia umowy","Cena transakcji","Sygnatura akt","Strona sprzedająca","Strona kupująca","Numery działek","Suma pow. działek","Przeznaczenie w MPZP", "Suma pow. budynków","Główne fukcje budynków","Województwo","Powiat","Gmina","Miejscowość","Ulica"'
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wygenerowania druku potwierdzenia nadania przesyłki poleconej
 • poprawki w wydruku wypisu z danych graficznych
 • na wypisie dla działki w danych budynków dodana kolumna PKOB i informacja o statusie budynku
 
Aktualizacja 24-09-2018 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 08:40
 • na wypisie z części graficznej dodany atrybut czy punkt należy do spornej granicy (atrybut występuje wyłącznie w plikach GML)
 • zaznaczanie działek z lewym Altem na mapie zaznacza/odznacza też działki w tabeli
 • opcja "Narzędzia->Ukryj dane osobowe" ukrywa na wypisach teraz również numery KW
 • w menu "Narzędzia" dodane 4 opcje analizy danych: "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek i użytków z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Działki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Działki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w menu "Wiadomości" dodana opcja automatycznej aktualizacji programu:
  Aktualizacja
 
Aktualizacja 28-08-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 28 Sierpień 2018 08:00
 • kolejne poprawki działania opcji podglądu na mapie Google po zmianach wprowadzonych przez Google 14-08-2018
 • dodane nowe opcje eksportu: "Eksport do SHP warstwy działek z danymi adresowymi i rodzajem własności/władania" i "Eksport do SHP warstwy działek z danymi właścicieli i rodzajem własności/władania"
 • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane pole "Adres działki"
 • poprawki drobnych błędów
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6