Aktualizacja 23-08-2014 PDF Drukuj Email
Sobota, 23 Sierpień 2014 20:21
 • dodana możliwość zapisania ustawień widoczności warstw w oknie Legendy
Zapis widoków

 Pierwsza ikonka pozwala na przypisanie aktualnych ustawień widoczności warstw do jednego z 3 dostępnych zestawów:

Zapis widoku
 Klikając następnie w Legendzie na odpowiedni numer (1,2,3) mamy możliwość szybkiej zmiany zakresu wyświetlanych na mapie danych.
 
Aktualizacja 19-08-2014 PDF Drukuj Email
Wtorek, 19 Sierpień 2014 14:23
 • na wydruku współrzędnych obiektów wskazanych na mapie poprawiono drukowanie enklaw
 • dodano nowy rodzaj raportu "Wypis z części graficznej"

Wypis z części graficznej

 

 
Aktualizacja 07-08-2014 PDF Drukuj Email
Czwartek, 07 Sierpień 2014 14:05
 • dodana obsługa kółka myszki (powiększanie/pomniejszanie mapy)
 • dodana opcja zaznaczania działek na liście (pod prawym klawiszem myszki: zaznacz wszystkie, odznacz wszystkie, zaznacz odwrotnie)
 • do wydruku listy zaznaczonych działek dodano drukowanie numeru jednostki rejestrowej
 • w opcjach programu (zakładka Inne) dodana opcja: "drukuj daty utworzenia i weryfikacji przy klasoużytkach". Jej włączenie powoduje wydruk daty utworzenia i weryfikacji każdego klasoużytku (w oknie informacji o działce)
 
Aktualizacja 23-03-2014 PDF Drukuj Email
Niedziela, 23 Marzec 2014 17:00
 • w menu Narzędzia dodana opcja zaznaczania działek na podstawie listy identyfikatorów zapisanych w pliku tekstowym
 • w menu Narzędzia->Usuń działki poszerzono możliwości usuwania zbędnych danych
 • dodana opcja: w menu zapisu danych "Eksport zaznaczonych na liście działek do pliku SHP"
 • dodane nowe opcje eksportu danych dotyczących wycen nieruchomości

 

 
Aktualizacja 01-03-2013 PDF Drukuj Email
Piątek, 01 Marzec 2013 09:42
 • poprawione wyświetlanie rodzaju użytku na wypisie dla jednostki rejestrowej i innych zestawieniach
 • w oknie wyszukiwania osoby dodano wyświetlanie działek będących w dzierżawie wskazanej osoby (działki dzierżawione wyświetlane są w kolorze zielonym)
 • w oknie przygotowywania raportu: "Narzędzia->Raporty->Zestawienie właścicieli" dodana możliwość wyboru rodzaju sortowania (po numerze działki lub po nazwie/nazwisku właściciela)
 
Aktualizacja 23-10-2012 PDF Drukuj Email
Wtorek, 23 Październik 2012 16:56
 
Aktualizacja 01-10-2012 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 01 Październik 2012 08:56
 • dodana opcja transformacji Helmerta z podaniem punktów dostosowania.

Transformacja Helmerta

 
Aktualizacja 02-03-2012 PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Marzec 2012 14:13
 • dodana obsługa centroidów (rys poniżej). Jeśli w pliku swd zapisane są punkty wyznaczające centroid działki to zostaną one zaimportowane do listy działek. Dzięki temu po podczytaniu rastra (geotiff) możliwe jest centrowanie mapy na centroidzie/działce. Centroidy są zapisywane na warstwie "punkty"
 • w opcji "Eksport danych opisowych do formatu DBF" dodany został eksport budynków
 • w opcji "Narzędzia->Raporty->Wykaz działek i klasoużytków" dodana została opcja zapisania danych w pliku tekstowym (poszczególne kolumny oddzielone znakiem tabulacji)
 • w opcji "Narzędzia->Raporty->Wykaz działek i klasoużytków" dodana została możliwość ograniczenia wykazu tylko do działek na których występuje zadany sposób zagospodarowania (np. tylko te na których jest "B")
 • powiększone pole z informacją o wielkości udziału z 10 do 15 znaków
Centroidy
 
Aktualizacja 19-10-2011 PDF Drukuj Email
Środa, 19 Październik 2011 09:18
 • dodane wyświetlanie danych adresowych z pola G5NAZ jeśli nie ma danych w polach ulica, miejscowość, numer adresowy
 • w widoku tabelarycznym danych o wybranym obiekcie dodana opcja eksportu do pliku tekstowego (kolumny oddzielone znakiem tabulatora)
 • w oknie informacji o wycenach dodany eksport do pliku tekstowego i dbf
 
Aktualizacja 21-05-2011 PDF Drukuj Email
Sobota, 21 Maj 2011 12:35
 
Aktualizacja 12-05-2011 PDF Drukuj Email
Czwartek, 12 Maj 2011 08:31
 • dodany raport: Narzędzia -> Raporty -> Zestawienie właścicieli
 • poprawiona opcja pobierania danych z Geoportalu (po zmianach w Geoportalu)
 
Aktualizacja 02-04-2011 PDF Drukuj Email
Sobota, 02 Kwiecień 2011 16:07
 
Aktualizacja 17-02-2011 PDF Drukuj Email
Czwartek, 17 Luty 2011 09:25
 
Aktualizacja 10-12-2010 PDF Drukuj Email
Piątek, 10 Grudzień 2010 11:49
 • w okienku wyszukiwania osoby dodana kolumna z imieniem ojca i matki oraz dodana możliwość przeglądania działek lub jednostek rejestrowych w których występuje wyszukana osoba (fiszka w dolnej części okna)
  Wyszukiwanie osoby
 • w eksporcie danych opisowych do formatu dbf dodane pole "typ_os" identyfikujące rodzaj osoby ('F'-fizyczna, 'P'-prawna, 'M'-małżeństwo, 'G'-podmiot grupowy)
 • w opcjach programu (zakładka "Inne") dodane opcje umożliwiające włączenie drukowania imion rodziców oraz historii zmian w oknie informacji o działce
  Opcje
 
Aktualizacja 29-09-2010 PDF Drukuj Email
Środa, 29 Wrzesień 2010 16:09
 
Aktualizacja 04-06-2010 PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Czerwiec 2010 10:20
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 6