Aktualizacja 01-03-2013 PDF Drukuj Email
Piątek, 01 Marzec 2013 09:42
 • poprawione wyświetlanie rodzaju użytku na wypisie dla jednostki rejestrowej i innych zestawieniach
 • w oknie wyszukiwania osoby dodano wyświetlanie działek będących w dzierżawie wskazanej osoby (działki dzierżawione wyświetlane są w kolorze zielonym)
 • w oknie przygotowywania raportu: "Narzędzia->Raporty->Zestawienie właścicieli" dodana możliwość wyboru rodzaju sortowania (po numerze działki lub po nazwie/nazwisku właściciela)
 
Aktualizacja 23-10-2012 PDF Drukuj Email
Wtorek, 23 Październik 2012 16:56
 
Aktualizacja 01-10-2012 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 01 Październik 2012 08:56
 • dodana opcja transformacji Helmerta z podaniem punktów dostosowania.

Transformacja Helmerta

 
Aktualizacja 02-03-2012 PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Marzec 2012 14:13
 • dodana obsługa centroidów (rys poniżej). Jeśli w pliku swd zapisane są punkty wyznaczające centroid działki to zostaną one zaimportowane do listy działek. Dzięki temu po podczytaniu rastra (geotiff) możliwe jest centrowanie mapy na centroidzie/działce. Centroidy są zapisywane na warstwie "punkty"
 • w opcji "Eksport danych opisowych do formatu DBF" dodany został eksport budynków
 • w opcji "Narzędzia->Raporty->Wykaz działek i klasoużytków" dodana została opcja zapisania danych w pliku tekstowym (poszczególne kolumny oddzielone znakiem tabulacji)
 • w opcji "Narzędzia->Raporty->Wykaz działek i klasoużytków" dodana została możliwość ograniczenia wykazu tylko do działek na których występuje zadany sposób zagospodarowania (np. tylko te na których jest "B")
 • powiększone pole z informacją o wielkości udziału z 10 do 15 znaków
Centroidy
 
Aktualizacja 19-10-2011 PDF Drukuj Email
Środa, 19 Październik 2011 09:18
 • dodane wyświetlanie danych adresowych z pola G5NAZ jeśli nie ma danych w polach ulica, miejscowość, numer adresowy
 • w widoku tabelarycznym danych o wybranym obiekcie dodana opcja eksportu do pliku tekstowego (kolumny oddzielone znakiem tabulatora)
 • w oknie informacji o wycenach dodany eksport do pliku tekstowego i dbf
 
Aktualizacja 21-05-2011 PDF Drukuj Email
Sobota, 21 Maj 2011 12:35
 
Aktualizacja 12-05-2011 PDF Drukuj Email
Czwartek, 12 Maj 2011 08:31
 • dodany raport: Narzędzia -> Raporty -> Zestawienie właścicieli
 • poprawiona opcja pobierania danych z Geoportalu (po zmianach w Geoportalu)
 
Aktualizacja 02-04-2011 PDF Drukuj Email
Sobota, 02 Kwiecień 2011 16:07
 
Aktualizacja 17-02-2011 PDF Drukuj Email
Czwartek, 17 Luty 2011 09:25
 
Aktualizacja 10-12-2010 PDF Drukuj Email
Piątek, 10 Grudzień 2010 11:49
 • w okienku wyszukiwania osoby dodana kolumna z imieniem ojca i matki oraz dodana możliwość przeglądania działek lub jednostek rejestrowych w których występuje wyszukana osoba (fiszka w dolnej części okna)
  Wyszukiwanie osoby
 • w eksporcie danych opisowych do formatu dbf dodane pole "typ_os" identyfikujące rodzaj osoby ('F'-fizyczna, 'P'-prawna, 'M'-małżeństwo, 'G'-podmiot grupowy)
 • w opcjach programu (zakładka "Inne") dodane opcje umożliwiające włączenie drukowania imion rodziców oraz historii zmian w oknie informacji o działce
  Opcje
 
Aktualizacja 29-09-2010 PDF Drukuj Email
Środa, 29 Wrzesień 2010 16:09
 
Aktualizacja 04-06-2010 PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Czerwiec 2010 10:20
 
Aktualizacja 27-04-2010 PDF Drukuj Email
Wtorek, 27 Kwiecień 2010 10:52
 • dodana możliwość wyboru rodzaju raportu jaki pojawia się w oknie "Informacje" po wskazaniu działki
Co drukować

 

 • dodana możliwość wykonywania pomiarów na mapie "nie zaczepionych" o punkty geodezyjne - pomiary takie umożliwiają wyliczenie odległości i powierzchni ograniczonej dowolnymi punktami wskazanymi kliknięciem myszki. Włączenie tego trybu następuje po kliknięciu na ikonkę Pomiary dowolne (tryb jest domyślnie włączony)
Pomiary dowolne

 

 
Aktualizacja 21-04-2010 PDF Drukuj Email
Środa, 21 Kwiecień 2010 11:48
 • dodana możliwość włączenie wyświetlania numeru NIP przy danych osobowych ("Opcje programu" -> fiszka "Inne" -> "wyświetlaj NIP")
 • dodane wyświetlanie kolumn PESEL i NIP w oknie wyszukiwania osób
 • dodane wyszukiwanie osób po fragmencie numeru NIP lub PESEL (fragment numery wpisuje się w tym samym polu co fragment nazwiska)
 
Aktualizacja 14-04-2010 PDF Drukuj Email
Środa, 14 Kwiecień 2010 13:05
 • dodana obsługa łuków (budynki zawierające odcinki opisane łukiem są teraz wyświetlane prawidłowo) (rys. 1)
 • dodana możliwość filtrowania listy działek danymi adresowymi (rys. 2)

Łuki

 
Filtrowanie działek
 Rys. 1 Rys. 2
 
Aktualizacja 09-03-2010 PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Marzec 2010 15:39
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 6