Aktualizacja 31-01-2022 PDF Drukuj Email
  • poprawiona stylizacja linii przerywanych dla użytków i konturów klasyfikacyjnych
  • w eksporcie do pliku tekstowego dodane opcje eksportu atrybutów ISD, SPD
  • w edytorze szablonów w opcji "Adresowanie" dodane pola: "działki oznaczone jako sąsiednie: numer, właściciel, władający (lista wypunktowana)" oraz "Użytki - opis słowny" (generuje listę użytków dla działek osoby w postaci "grunt rolny zabudowany na gruntach ornych klasy IV (Br-RIV)" itp)
  • w przygotowaniu do wysyłki usługą "Neolist" dodana opcja wstawiania imienia i nazwiska w pole "Firma" oraz przyśpieszone działanie tej opcji
  • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodana możliwość eksportu danych z pola "dodatkowe informacje"
  • dodane wyświetlanie nazwy wczytanego pliku w nagłówku okna programu
  • poprawiony import opisów dodatkowych dokumentów (dla danych z pliku swd)
  • poprawiony zapis do formatu cswd (czasami pomijana była tabela swd_dok_dz, powodując błąd przy próbie wczytania takiego niepełnego pliku)
  • poprawki w eksporcie w oknie adresowania do formatów XLS i DBF
  • w opcji eksportu danych właścicieli do dxf dodana możliwość eksportu numeru jednostki rejestrowej