Aktualizacja 03-06-2009 PDF Drukuj Email
Środa, 03 Czerwiec 2009 10:53
 
Aktualizacja 26-05-2009 PDF Drukuj Email
Wtorek, 26 Maj 2009 19:04
 
Aktualizacja 22-05-2009 PDF Drukuj Email
Piątek, 22 Maj 2009 13:15
 • dla działki dodane wyświetlanie informacji o numerze jednostki rejestrowej
 • zmienione sortowanie działek tak aby zachowana była kolejność: 1, 2/1, 2/2, 3
 • poszerzony wydruk tabelki z klasoużytkami
 • dodane wyświetlanie warstwy "oznaczenia" zawierającej punkty z którymi związana jest nazwa lub oznaczenie - G5PZN (o ile takie dane były w pliku SWD)
 • dodana możliwość sortowania, filtrowania i grupowania w tabeli danych o obiektach
 
Aktualizacja 13-05-2009 PDF Drukuj Email
Środa, 13 Maj 2009 18:50
 • dodana możliwość wstawiania etykiet
 • dodane wyświetlanie informacji o obiektach z innych warstw niż działki (użytki, budynki, punkty itp). W tym celu należy włączyć "Legendę" i przeciągając myszką ustawić warstwę ktora nas interesuje na samej górze. Po kliknięciu na obiekt z tej warstwy (punkt, użytek, budynek) w oknie informacji wyświetlana jest tabelka z danymi o wskazanym obiekcie.
 
Aktualizacja 05-05-2009 PDF Drukuj Email
Wtorek, 05 Maj 2009 13:43
 • w liście osób dodana kolumna z imieniem ojca i matki
 • w wydruku informacji o władającym dodane wyświetlanie rodzaju władania (RWD)
 
Aktualizacja 14-04-2009 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Kwiecień 2009 09:07
 
Aktualizacja 06-04-2009 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Kwiecień 2009 08:42
 
Aktualizacja 02-04-2009 PDF Drukuj Email
Czwartek, 02 Kwiecień 2009 16:43
 
Aktualizacja 28-03-2009 PDF Drukuj Email
Sobota, 28 Marzec 2009 20:36
 
Aktualizacja 24-02-2009 PDF Drukuj Email
Wtorek, 24 Luty 2009 14:07
 • dodana możliwość kopiowania danych do schowka w dowolnie zdefiniowanym przez użytkownika formacie
 • dodana opcja "Dołącz SWDE" umożliwiająca "doczytanie" kolejnych plików SWDE do już otwartych
 
Aktualizacja 10-02-2009 PDF Drukuj Email
Wtorek, 10 Luty 2009 12:11
 • dodana opcja wyszukiwania dokumentów oraz działek, w których występuje dokument o wskazanej sygnaturze - dostępna po naciśnięciu ikonki Ikonka wyszkiwania osoby. Szczegółowy opis ...
 • dodane zapamiętywanie położenia okien i pasków narzędziowych
 • dodana opcja umożliwiająca określenie czy powierzchnie mają być wyświetlane w metrach kwadratowych czy w hektarach
 
Aktualizacja 07-02-2009 PDF Drukuj Email
Sobota, 07 Luty 2009 11:06

Dodana opcja wyszukiwania osoby oraz działek, w których występuje wybrany podmiot (osoba) - dostępna po naciśnięciu ikonki Ikonka wyszkiwania osoby.

Szczegółowy opis ...

 
Aktualizacja 15-01-2009 PDF Drukuj Email
Czwartek, 15 Styczeń 2009 15:34
 • Dodana możliwość wczytania podkładu rastrowego w formacie tif (geotiff np. ortofotomapa) - ikonka Rastry
 • Dodany panel do zarządzania warstwami (Legenda). Udostępnia on opcje włączania i wyłączania widoczności warstw oraz możliwość zmiany kolejności rysowania warstw - ikonka Legenda
 • Dodane zapamiętywanie położenia i innych parametrów mapy przy wyjściu z programu.
 
 
Aktualizacja 13-01-2009 PDF Drukuj Email
Wtorek, 13 Styczeń 2009 11:17

Dodana możliwość wydruku mapy

Dodane opcje: 

 • otwórz plik po eksporcie danych opisowych do formatu rtf
 • otwórz plik po eksporcie danych opisowych do formatu pdf 
Włączenie tych opcji powoduje, że po eksporcie danych opisowych do pliku zostaje on automatycznie otwarty domyślnie skojarzonym w systemie programem.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 6