Aktualizacja 09-11-2016 PDF Drukuj Email
Środa, 09 Listopad 2016 09:36
 • poprawki importu GML-a zgodnego z najnowszą wersją rozporządzenia
 • nowy raport: "Zestawienie klasoużytków" (suma poszczególnych użytków dla wszystkich wczytanych działek lub dla wybranego obrębu)
 • na liście działek dodana opcja zaznaczania działek sąsiadujących z wybraną:
Zaznaczanie działek sąsiednich
 
Aktualizacja 15-09-2016 PDF Drukuj Email
Czwartek, 15 Wrzesień 2016 10:48
 • poprawka wyświetlania adresów działek (jeśli działka posiada więcej niż jeden adres)
 • dodana możliwość umieszczenia szkicu granic działki na wydruku informacji o działce:
  Szkic granic
 
Aktualizacja 14-09-2016 PDF Drukuj Email
Środa, 14 Wrzesień 2016 09:20
 • poprawka wyświetlania danych podmiotu grupowego (w przypadku dużej ilości osób składających się na podmiot grupowy)
 • poprawka wyświetlania adresów budynków (jeśli budynek posiada więcej niż jeden adres)
 
Aktualizacja 11-08-2016 PDF Drukuj Email
Czwartek, 11 Sierpień 2016 10:10
 • dodana opcja w oknie adresowania  (pod przyciskiem "Nadawca/opcje") umożliwiająca włączenie drukowania w kolumnie "Uwagi" książki nadawczej tekstu "ZPO"
 • poprawione formatowanie danych adresowych zawierających pole "poczta"
 • w opcji "Dołącz" (dołączanie pliku SWDE lub GML do istniejących danych) dodana możliwość wyłączenia wczytywania powtarzających się obiektów; kontrola wykonywana jest wyłącznie na podstawie atrybutów IDD (dla działek), IDT (dla użytków), i IDK (dla klas) - bez porównywania innych cech obiektów.
 • na raporcie zestawienia właścicieli i władających dodany wydruk rodzaju prawa własności i poprawione wydruki powierzchni (teraz jednostki są zgodne z ustawieniami w opcjach)
 • dodany raport "Skorowidz działek"
 • poprawka eksportu raportów do formatu ODT (eksport tekstów wieloliniowych)
 • dodana opcja ustawiania koloru obrysu zaznaczenia
 • dodany zapis informacji o działce z zaznaczonych działek do PDF - pliki o nazwach takich jak identyfikator działki:
  Ekspor do PDF
 
Aktualizacja 23-05-2016 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Maj 2016 10:22
 • dodany import danych EGiB (podmiotowych i przedmiotowych) z plików GML - zarówno tych w wersji 2013 jak i tych najnowszych - zgodnych z rozporządzeniem w sprawie EGiB z 2015 r. Pliki GML importuje się w taki sam sposób (wskazując je w oknie "Wczytaj") jak pliki SWD
  GML

 • dodany zapis i odczyt stanu zaznaczonych działek
Zapis zaznaczonych działek

 • dodany eksport osób do dxf
Eksport dxf

 • poprawiony eksport numerów działek do dxf
 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana możliwość wyboru czy dołączać działki sąsiadujące 1 punktem
 • w raportach "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" i "Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki" dodano możliwość edycji formularza raportu (w razie problemów do stanu wyjściowego raporty można przywrócić usuwając pliki "protokol_ust_granic.fr3" i "wzde.fr3" z katalog C-SWDE/BIN)
 • dodane szukanie przez wpisywanie początku numeru działki na liście działek (po kliknięciu na listę działek można zacząć wpisywać numer szukanej działki)
Szukanie działki
 
Aktualizacja 14-03-2016 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 11:17
 • dodane filtrowanie działek po statusie osoby występującej w działce

 •  w oknie podglądu mapy Google dodana możliwość wyświetlenia mapy z serwisu OpenStreetMaps
 • dodana możliwość wyboru nowych skal przy wydruku mapy (1:25000, 1:50000)
 • w opcjach programu dodana możliwość włączenia drukowania własnego tekstu w stopce wypisu

 •  w opcji Narzędzia->Adresowanie dodana opcja wydruku "zwrotki" (pod przyciskiem "Ustawienia" istnieje możliwość edycji formularza zwrotki)
 •  w opcji eksportu danych do formatu DBF dodana możliwość zapisania tabel w formacie XLS
 • dodana nowa opcja umożliwiająca eksport danych do formatów dbf, xls, csv, txt. Dane do eksportu (osoby i działki) można dodawać przez podawanie numerów działek
 
Aktualizacja 02-10-2015 PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Październik 2015 08:14
 • poprawione położenie przycisków (OK, Anuluj) w oknie wyszukiwania budynków
 • dodana opcja wyszukiwania osób przez dane adresowe:
Szukaj osoby
 
Aktualizacja 04-09-2015 PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Wrzesień 2015 13:58
 • dodany eksport wybranej warstwy do formatu KML
 • zmieniona opcja wydruku mapy i dodana możliwość wydruku w postaci wyrysu
  Druk mapy
 • dodany raport "Zestawienie KW"
 • dodany raport "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych". Jeśli posiadamy dane graficzne to raport można sporządzić automatycznie tzn program sam rozpoznaje działki sąsiednie. W przypadku posiadania tylko danych opisowych należy wcześniej oznaczyć działki sąsiednie na liście działek.
  Protokół ustalenia granic
 
Aktualizacja 22-06-2015 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 14:53
 • dodany raport "Narzędzia->Raporty->Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki"
 • dodany raport "Widok->Budynki->ikonka drukarki->wykaz zmian" - wykaz zmian dla budynku
 
Aktualizacja 13-05-2015 PDF Drukuj Email
Środa, 13 Maj 2015 08:24
 • dodana obsługa serwisów WMS. Więcej informacji ...
 • dodane wiązanie budynków z działkami jeśli w danych budynków brak informacji o jednostce rejestrowej
 • dodany wydruk informacji o numerze w rejestrze zabytków
 • dodany wydruk dodatkowego oznaczenia na wydruku danych działki:
Dodatkowe oznaczenia
 • przyśpieszony import plików SWDE

 

 
Aktualizacja 19-02-2015 PDF Drukuj Email
Czwartek, 19 Luty 2015 13:46
 • poprawka działania map Google (po zmianach w api usługi)
 • dodana opcja włączania/wyłączania zamiany użytku Br na B w zestawieniach i raportach
 • dodane wyświetlanie zawartości pola G5NAZ w informacji o działce (w polu "Uwagi")
 • w wydruku ciągłym zaznaczonych działek dodana numeracja stron
 
Aktualizacja 18-11-2014 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Listopad 2014 20:14
 • dodana aplikacja na urządzenia z systemem Android Android - więcej informacji ...
 • zmieniony wydruk książki nadawczej (powiększone pole na numer)
 • w menu "Narzędzia -> Adresowanie -> Dodaj osoby z działki nr ..." - dodana możliwość wstawienia osób z zaznaczonych działek
 • w menu "Narzędzia -> Adresowanie -> Dodaj osoby z działki nr ..."  dodana opcja umożliwiająca łączenie imion i nazwisk małżonków w jeden rekord (jeśli adres zameldowania jest ten sam)
 • poprawiony import plików SWDE z kodowaniem UTF-8
 • w opcjach programu (zakładka Eksport) dodana opcja "przy eksporcie do formatu SHP koduj teksty w UTF-8"
 
Aktualizacja 23-10-2014 PDF Drukuj Email
Czwartek, 23 Październik 2014 10:49
 • dodane uwzględnianie atrybuty G5DZP (wydruk powierzchni z dokładnością do ara). Z tą zmianą związana jest nowa opcja: zakładka "Drukowanie danych"-> "zaookrąglaj pola pow. użytków zgodnie z zaookrągleniem pola pow. działki"
 • dodany słownik województw, powiatów i gmin automatycznie uzupełniający te dane na wydruk informacji o działce jeśli danych tych brakowało w pliku swd.
 • dodana opcja w wydruku działek zaznaczonych pozwalająca na wybór:
Druk zaznaczonych
 • dodana opcja: Opcje -> zakładka "Drukowanie danych" -> na wypisie jednostki rej. drukuj pełny identyfikator
 • w Widok->Osoby dodana opcja tworzenia plików PDF: "Eksportuj wszystkie jednostki rejestrowe osoby do plików PDF"

 

 
Aktualizacja 10-10-2014 PDF Drukuj Email
Piątek, 10 Październik 2014 12:29
 • w opcji Narzędzia dodana nowa funkcja: "Utwórz warstwę użytków w działkach". Opcja ta wykonuje przecięcie istniejących warstw użytków, klasoużytków i działek tworząc nową warstwę o nazwie "uzytki_w_dzialce".
Użytki w działce

 • w opcji Narzędzia -> Adresowanie dodana nowa zakładka "Książka nadawcza" umożliwiająca wygenerowanie książki dla danych wprowadzonych osób
Ksiązka nadawcza
 • w opcji Narzędzia -> Adresowanie w czasie dodawania osób, jeśli osoba jest już na liście, a wybierzemy wariant nie dopisywania jej ponownie, to do numeru działki przy istniejącej osobie dopisany zostaje numer aktualnie wprowadzany
 • w opcji Widok -> Osoby dodany raport "Wydrukuj budynki wybranej osoby - zestawienie tabelaryczne"

 • na wydruku wypisu dla jednostki rejestrowej w sekcji "Budynki" dodana kolumna "Mat. ścian"
 • w menu Opcje -> zakładka "Drukowanie danych" dodana opcja "na wypisie dla jednostki rej. w polu "z dnia" drukuj datę pliku swd". Data nie będzie sie pojawiać dla starych danych (pojawi się dopiero po wczytaniu nowego pliku swd)

 

 
Aktualizacja 18-09-2014 PDF Drukuj Email
Czwartek, 18 Wrzesień 2014 08:33
 • w opcjach programu dodane nowe opcje - zakładka "Drukowanie danych":
  - drukuj drugie imię - włącza/wyłącza drukowanie drugiego imienia przy osobach fizycznych na wydruku informacji o działce i jednostce rejestrowej
  - drukuj nazwę pliku swd w stopce - włącza/wyłącza drukowanie nazwy pliku z jakiego wczytane zostały dane na wydruku informacji o działce i jednostce rejestrowej
  - tytuł wydruku informacji  o działce i tytuł wydruku informacji o jednostce rejestrowej - opcje pozwalają na wprowadzenie własnego tekstu jaki będzie pojawiał się w tytułach wydruków

Opcje

 • w opcji eksportu danych opisowych do formatu dbf dodana tabela dzierżawców
 • w oknie informacji o działce dodane drukowanie budynków powiązanych z działką
 • w oknie Widok->Budynki dodana możliwość zaznaczania, a następnie wydruku kartoteki wszystkich lub tylko zaznaczonych budynków (opcja zaznaczania nie działa dla danych wczytanych w starszych wersjach programu)
 
Aktualizacja 28-08-2014 PDF Drukuj Email
Czwartek, 28 Sierpień 2014 13:06
 • przywrócona została możliwość pobierania danych z Geoportalu (teraz w oparciu o usługi oferowane przez Geoportal 2)
 • dodana opcja skalowania okien i powiększania czcionek używanych przez program (opcja przydatna w przypadku korzystania z monitorów o rozdzielczościach HD i większych). Aby zmiany wprowadzone w tej opcji zostały zastosowane, konieczne jest ponowne uruchomienie programu.
 • dodana opcja "zaznaczanie obiektów na mapie tylko obrysem (bez wypełnienia)" 

 

Nowe opcje

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 6