Aktualizacja 06-03-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Marzec 2017 10:09
  • poprawiony eksport nazwisk właścicieli do formatu dxf (opcja: "Eksport wybranych działek i ich właścicieli (władających) do pliku csv, dbf, xls")
DXF

  • w opcji "Adresowanie" w edycji szablonu pisma dodana możliwość wstawienia pola "Liczba porządkowa" - Wstaw->Pole->Liczba porządkowa
  • w opcji "Adresowanie" dodany nowy wzór zwrotki do wyboru: "poczta polska - żółta pionowa - wersja 2"
  • w opcji "Adresowanie" dodana zakładka Raporty z możliwością wygenerowania raportu:
Raporty

 

  • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana możliwość wprowadzenia identyfikatora pracy i numeru zlecenia (i późniejszego wykorzystania tych pól w edycji szablonu raportu - nazwy nowych pól: [id_pracy],  [nr_zlecenia])
  • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana  druga wersja raportu (z rozbiciem 1 granica na 1 stronie):
Raport