Aktualizacja 13-12-2016 PDF Drukuj Email
Wtorek, 13 Grudzień 2016 12:14
 • dla plików GML dodany odczyt numeru KW księgi elektronicznej
 • dla plików GML dodana opcja "Narzędzia->Mapa grup rejestrowych" umożliwiająca pokolorowanie działek w zależności do przynależności właścicieli do grupy rejestrowej. Ograniczenia tej opcji:
  - dane muszą pochodzić z pliku gml
  - pierwsze uruchomienie tej opcji na nowych danych będzie trwać dłużej (w zależności od ilości działek)
  - do wykonania mapy brane są tylko grupy z danych właścicieli (bez władających)
  - jeśli wśród właścicieli występuje kilka grup rejestrowych to do kolorowania brana jest tylko jedna.
  Mapa grup rejestrowych
 • w opcji druku mapy dodana możliwość wpisania dowolnej skali wydruku
 • drobne poprawki w imporcie danych z plików GML