Informacje opisowe PDF Drukuj Email

Okno informacji opisowych zawiera dane wskazanej działki. Okno może być "zadokowane" do boku okna programu lub też być swobodnie przemieszczane.

Korzystając z paska narzędziowego w tym oknie mamy możliwość:

  • wydruku zawartości okna lub też wydruk informacji o całej jednostce rejestrowej do której należy działka
  • eksportu do formatu pdf
  • eksportu do formatu rtf (format obsługiwany przez Microsoft Word, OpenOffice i inne edytory tekstu)
  • jednoczesnego wydruku  kilku wskazanych działek - po wskazaniu kilku działek w oknie "Działki" (korzystając z myszki z równocześnie wciśniętym klawiszem Shift lub Ctrl) można wykonać zbiorczy wydruk wybranych działek

Kolejne ikonki umożliwiają powiększanie/pomniejszanie zawartości okna na ekranie:

  • powiększ
  • pomniejsz
  • dopasuj do szerokości okna
  • pokaż całą stronę