C-SWDE wersja na Android-a PDF Drukuj Email

Program na urządzenia z systemem Android można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play. Aplikacja nie jest samodzielnym programem i do przygotowania danych wymaga wersji na PC. Użytkownik może instalować program na tylu urządzeniach ile posiada licencji na program w wersji Windows PC (w szczególności licencja wielostanowiskowa pozwala na użytkowanie dowolnej liczby aplikacji w wersji Android)

1. Przenoszenie danych z PC na Android-a

 W celu wyeksportowania danych należy użyć opcji dostępnej na górnym pasku narzędziowym:

Eksport android

W oknie eksportu należy wskazać warstwy mapy do wyeksportowania, układ współrzędnych mapy (o ile nie zostanie rozpoznany automatycznie) oraz zakres eksportu danych opisowych. Dane opisowe mogą być eksportowane dla wszystkich działek bądź tylko tych które są zaznaczone na liście.

Po wciśnięciu przycisku "Eksportuj" tworzony jest na dysku plik projektu o zadanej nazwie. W zależności od wybranej opcji może on być przesłany na urządzenie Android przez sieć WiFi. Jeśli nie wybierzemy opcji przesyłania przez WiFi, to plik należy samodzielnie przenieść na urządzenie Android (do katalogu Android/data/com.m6.cswde/files/PROJ).

Okno eksportu

 2. Program na urządzeniu z systemem Android

Aplikacja zorganizowana jest w formie 3 zakładek które można przełączać klikając na nazwę zakładki lub przesuwając ekrany palcem od krawędzi.

Zakładka "Projekty" wyświetla listę plików z danymi. W menu tej zakładki jest opcja "Transfer z PC", która umożliwia odbiór danych eksportowanych przez WiFi z programu na PC

 Projekty

Zakładka "Mapa" wyświetla dane graficzne na jednym z wybranych podkładów: mapa Google, satelita lub mapa Mapsforge. Mapa w formacie Mapsforge pozwala na wyświetlanie podkładu nawet wtedy gdy nie mamy łączności z internetem. Przed skorzystaniem z tej opcji należy pobrać dodatkowy plik zawierający mapę całej Polski. Do pobrana jest ponad 450 MB dlatego należy to uczynić w czasie dostępu do sieci WiFi.

Tapnięcie na centroid/numer działki powoduje ustawienie markera oraz ustawienie odpowiedniego rekordu na zakładce "Działki". Okno informacji pokazujące współrzędne pokazuje też odległość i azymut od środka mapy (lub pozycji GPS) do markera.

Mapa

Zakładka "Działki" wyświetla listę działek z numerami, obrębem, pełnym identyfikatorem oraz powierzchnią ewidencyjną. Przy działkach dla których wyeksportowano dane opisowe jest dodatkowa ikonka "i". Przytrzymanie palca na działce powoduje przejście do widoku mapy i jego wycentrowanie na wskazanej działce.

Działki

Dane opisowe