Aktualizacja 18-12-2018 Drukuj
Wtorek, 18 Grudzień 2018 09:36
  • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe)
  • w opcji drukowania mapy (np wyrys) dodana opcja generowania plików PDF dla zaznaczonych na liście działek. Po wybraniu tej opcji należy wskazać katalog docelowym, w którym zapisane zostaną utworzone pliki PDF.
  • w menu zaznaczania działek na liście dodana opcja "Zaznacz wybrane na mapie" - opcja zaznacza na liście te działki które zaznaczone są na mapie (np. przez klikanie z wciśniętym klawiszem Ctrl). Przypominamy, że klikając działki na mapie z wciśniętym lewym klawiszem Alt, jednocześnie zaznaczana jest działka na mapie i w tabeli.
  • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls)
  • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek
  • poprawiony wydruk mapy i wyrysu