Aktualizacja 26-06-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017 14:08
  • dodany wydruk wypisu z części graficznej dla zaznaczonych działek:
Wypis z części graficznej

  • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "otrzymują", do którego trafiają nazwiska/nazwy pozostałych osób z listy adresowej
  • poprawki eksportu danych do pliku xls do systemu PP e-nadawca