Aktualizacja 19-05-2017 Drukuj
Piątek, 19 Maj 2017 19:40
 • przywrócone działanie opcji podglądu Google Maps po zmianach wprowadzonych przez Google 16 maja 2017
 • zmienione wyświetlanie etykiet dla obiektów liniowych - teraz etykieta układa się pod kątem wzdłuż linii obiektu
 • w legendzie dodana opcja tworzenia grup warstw. Po dodaniu nowej grupy możemy do niej przeciągnąć myszką wybraną warstwę. Przy dodawaniu warstwy ikonką "+" jeśli podświetlona jest grupa w legendzie to nowo dodawane warstwy trafią bezpośrednio do tej grupy. W przeciwnym razie wczytywany plik trafi do grupy "Inne"
Grupy

 

 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana możliwość wygenerowania alfabetycznego zestawienia osób
Zestawienie osób

 

 • w opcji Adresowanie dodany raport "Alfabetyczne zestawienie osób"
 • poszerzony odczyt danych o budynkach z plików GML (do wypełnienia raportu wzde dla budynku)
 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodano wersję 3 (nie powielającą danych działki przedmiotowej)
 • w opcji eksportu punktów do pliku tekstowego dodano możliwość określenia zakresu (wszystkie/zaznaczone działki)
 • dodane pola do wstawiania do pism w opcji adresowanie (działki sąsiednie)
 • dodano opcję Narzędzia->Statystyka - zliczającą obiekty ewidencji
 • w raporcie "Skorowidz działek" dodane podsumowanie powierzchni